Chuyển đổi số trong giáo dục

Trong khóa học này, các học viên sẽ được hướng dẫn cách tích hợp công nghệ vào quá trình giảng dạy và học tập, nhằm tăng cường tương tác và sự tham gia của học sinh. Họ sẽ học cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số, ứng dụng phần mềm và nền tảng trực tuyến để tạo ra môi trường học tập đa dạng và hấp dẫn.

Nội dung khóa học bao gồm các chủ đề như:

  • Xây dựng khóa học trực tuyến và nội dung giáo dục số phù hợp với từng đối tượng học viên.
  • Sử dụng các ứng dụng và công cụ tương tác để thúc đẩy học tập đồng thời tối ưu hóa quản lý lớp học.
  • Áp dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và thực tế ảo trong giáo dục để tạo ra trải nghiệm học tập chân thực và hiệu quả hơn.
  • Bảo mật thông tin và quản lý dữ liệu cá nhân trong quá trình chuyển đổi số.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ có khả năng triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục, giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, thu hút học sinh và chuẩn bị cho họ trở thành người dân sống thành công trong thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Course Content

Expand All