Điều gì tạo nên một công việc mơ ước?

Kế hoạch chi tiết bài học
I. Giới thiệu (5 phút)
  • Giới thiệu chủ đề “Điều gì tạo nên một công việc mơ ước?”.
  • Nêu mục đích và lợi ích của bài học.
II. Thuyết trình (30 phút)
  • Trình bày những yếu tố cần thiết để tạo nên một công việc mơ ước, bao gồm: đam mê, kỹ năng, sự thách thức, môi trường làm việc, tương lai sáng lạn và đóng góp xã hội.
  • Thảo luận cùng học viên về mỗi yếu tố này và những ví dụ cụ thể để minh họa cho từng yếu tố.
III. Bài tập (15 phút)
  • Học viên được yêu cầu tìm hiểu về một công việc mà họ mong muốn và so sánh nó với những yếu tố tạo nên một công việc mơ ước.
  • Họ có thể tìm hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau và chia sẻ với nhau trong lớp học.
IV. Kết luận bài học (10 phút)
  • Tổng hợp lại các yếu tố đã được trình bày và thảo luận trong phần thuyết trình.
  • Nhắc lại tầm quan trọng của việc tìm kiếm công việc mơ ước và khuyến khích học viên đặt mục tiêu và phát triển kỹ năng để đạt được công việc mơ ước của mình.
V. Kết thúc (5 phút)
  • Tổng kết bài học.
  • Hỏi ý kiến phản hồi từ học viên và đưa ra những lời khuyên để cải thiện bài học cho lần sau.

Tổng thời gian: 1 giờ.

Sách tham khảo “Lựa chọn nghề nghiệp-điều quan trọng số 1 của cuộc đời”